Logo

Vloženie do stránky vo forme vyskakovacieho modulu. Skopírujte a vložte tento kód do <head> tagu každej stránky na ktorej chcete mať covid.chat

<script>
window.bChat = {
  "showChatNote": false,
  'image': 'https://cdn.covid.chat/logo.png',
  'text': 'Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)',
  "autoOpen": false,
  "noAutoInit": false,
  "noHistory": true,
  "exitButton": true,
  "skipWelcome": true,
  "force": true,
  "ref": "welcome"
};
(function(d, s, id) {
  var js, bjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s);
  js.async = true; js.id = id;
  js.src = "https://cdn.covid.chat/chat.js";
  bjs.parentNode.insertBefore(js, bjs);
}(document, 'script', 'bmedia'));
</script>

Druhá možnosť: Vloženie do stránky vo forme banera (odporúčaná výška minimálne 430px)